Daphne van Roon

>Hoe dan?

Door het  trainen van de Verdraagspier.

Door je anders te verhouden tot lastige situaties, kun je je energie richten op datgene wat je écht belangrijk vindt. Een nieuwe methode, namelijk het trainen van de Verdraagspier, helpt hierbij. Deze andere manier van omgaan met ongemak, vraagt veerkracht en flexibiliteit. Aspecten van de Verdraagspier zijn verbindende communicatie, reflectie en bereidheid om nieuwe dingen uit te proberen. Je leert geen quick fix, maar een op de neurowetenschap gebaseerde basishouding die bijdraagt aan een goede gezondheid en een betere samenwerking.

1. Ontmoeten

Om echt iets voor jullie te betekenen, is elkaar leren kennen van groot belang. De dynamiek van de organisatie en de vraag doorgronden is essentieel voor de juiste aanpak.

Indien nodig kan er gebruik worden gemaakt van twee meetinstrumenten:
De teamscan meet de samenwerking en werksfeer van het team.
De energiemeter meet de vitaliteit en bevlogenheid van medewerkers.

2. Ontwerpen
In co-creatie met jullie maken we een programma. Er kan geput worden uit een
breed scala aan werkvormen.

3. Oefenen
Omdat het lastig is om nieuw gedrag in te zetten op de werkvloer, oefenen jullie
eerst met effectief gedrag. Dit vergroot aanzienlijk de mogelijkheid om het
geleerde de volgende dag in te zetten in de werkpraktijk.

4. Borgen
Belangrijk is om het geleerde vast te houden en te borgen. Dat doen we door
dagelijks korte acties in te plannen die de waan van de dag voor te blijven.

Het is mogelijk om alleen een workshop van een dagdeel te doen, waarbij jullie inzicht krijgen in jullie functioneren. Ook is een kort of langer traject mogelijk al naar gelang jullie vraag. Indien nodig zijn er andere trainers, coaches en trainingsacteurs inzetbaar.

Navigatie

Jij

DvR_Poppetje met hart_v1

Coaching, advies, training.

Jullie

DvR_Poppetje met strik_01

Team, facilitatie, advies, training.

Ik

DvR_Poppetje IK (aangepast)

Adviseur, trainer, coach, schrijver.

Hoe dan?

DvR_Gereedschap_v1

Trainen van de Verdraagspier.

Het boek

DvR_Boek_v1

Hoe train ik mijn Verdraagspier.

Contact

DvR_Poppetje voetbal

Laten we eens koffie drinken.

Koffie en kennismaken?

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking tijdens een kopje koffie