Privacy Statement

Daphne van Roon  neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie
over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy
Statement vanDaphne van Roon  uiteengezet. Dit Privacy Statement heeft betrekking
op de persoonsgegevens die Daphne van Roon via de Website verzamelt. We raden u
aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

 

Daphne van Roon  is gevestigd te Monnickendam aan de Monnikevenne 62,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37127275.

 

2. Welke informatie wordt door Daphne van Roon verzameld en verwerkt?
Bestelformulier
De Daphne van Roon website kent géén account waaronder wordt ingelogd. Het enige
dat wordt bewaard aan persoonsgegevens is de naam, adres en e-mail adres.

Dit gebeurt indien u het boek besteld op de website.

 

3. Worden er cookies gebruikt op Daphne van Roon?
Ter uitvoering van de dienst maakt Daphne van Roon géén gebruik van cookies.
Op de Website worden geen advertenties van derde partijen getoond.

 

4. Voor welke doeleinden wordt de door u aangeboden informatie in het
bestelformulier gebruikt?

Daphne van Roon zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden gebruiken:
* om de betaling van het boek te verwerken.
* om het boek naar u op te kunnen sturen.

Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal Daphne van Roon uw persoonsgegevens niet
aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het
toezenden van reclame).

Daphne van Roon zal uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis
van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een
rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen
rechten. Daphne van Roon wijst u er verder op dat derden nooit van uw
persoonsgegevens kennis kunnen nemen.

 

5. Op welke wijze beschermt Daphne van Roon persoonlijke informatie?
Daphne van Roon heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. De Website biedt uitsluitend informatie, en is zodanig
beveiligd dat contact informatie niet door derden kan worden gezien. De omgeving zelf is
beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding https in de URL (de
webadres-balk) van uw browser alsmede door middel van de afbeelding van een
gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien u tweemaal klikt op het slotje, kunt u
controleren of u veilig contact hebt met de Website.

Daphne van Roon kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door Daphne van Roon
getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden
zullen gebruiken.

 

6. Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Daphen van Roon, kan het voorkomen dat één
of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde
partij of dat Daphne van Roon fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw
persoonsgegevens worden overgedragen.

 

7. Doorgifte naar andere landen en landen buiten de EU
De gegevens worden niet doorgegeven aan het buitenland of naar landen buiten de EU.

 

8. Bewaren van uw gegevens
Daphne van Roon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

 

9. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
U kunt Daphne van Roon verzoeken om de persoonsgegevens te verbeteren, aan te
vullen of te verwijderen. Daphne van Roon zal ten minste binnen vier weken laten weten
of, dan wel in hoeverre, aan het verzoek zal worden voldaan.

 

10. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Daphne van Roon?
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u deze verlaat en op websites van derde
partijen terecht komt. Daphne van Roon heeft geen zeggenschap over de website van
derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites
van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft
alleen betrekking op persoonsgegevens die via deze Website zijn verkregen. Daphne van Roon
accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de
werking en/of inhoud van) websites van derden.

 

11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt
op de Website.

 

12. Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan
info@daphnevanroon.nl